Törvények

Felvételi szabályzat:

https://www.meseligetbolcsi.hu/wp-content/uploads/2024/04/Felveteli-Szabalyzat.pdf

Törvények:

 • – Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • – Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény (2013. évi CCXXX. törvény)
 • – 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • – 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • – 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • – 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • – 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól
 • – 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről
 • – 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • – 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • – 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • – 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Kormányrendeletek:

 • – 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • – 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • – 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • – 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • – 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • – 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • – 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • – 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • – 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
 • – 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 • – 239/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
 • – 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Felvételi szabályzat:

https://www.meseligetbolcsi.hu/wp-content/uploads/2024/04/Felveteli-Szabalyzat.pd