Aktuális hírek

Tisztelt Szülők!

A fenntartóval történt egyeztetés után tájékoztatom Önöket, hogy hétfőn, 2020.12.14-én megnyitjuk a Boribon és Szívecske csoportot. A kolléganők csak részben gyógyultak meg, ezért itt csökkentett műszakban tudunk nyitva tartani. Tisztelettel kérem a kedves Szülőket, hogy aki tudja, tartsa otthon gyermekét még a hét elején, egyeztessenek kisgyermeknevelőjükkel.

A behozott gyermekeket csak teljesen tünetmentesen tudjuk fogadni. Szülői nyilatkozatot kötelesek tenni gyermekük egészségi állapotáról.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

Tisztelettel: Vigh Eleonóra
bölcsődevezető


Kedves Szülők!

Bölcsődénkben a téli szünet 2020. december 23-tól 2021. január 01-ig tart.
Utolsó gondozási nap: 2020. december 22 (kedd)
Első gondozási nap: 2021. január 04. hétfő

Kellemes, egészséges Karácsonyi Ünnepeket és Sokkal Boldogabb Új Évet kívánunk!

A bölcsőde dolgozói


Szülői Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 215/2020. (V. 20.) Kormány rendelet alapján

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol?fbclid=IwAR3-hM_wHiGbK3WILdVmhTHIM2gYM8ExC3mA8smu4mjl-es21_YdSzKxfIY

(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20114.pdf )

bölcsődénk 2020. 05. 25-től a szokásos rend szerint újra nyit.

Ettől a dátumtól a térítési díj rendelet is újból életbe lép, melynek értelmében a gondozási díjat a bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermek után akkor is fizetni kell, ha átmenetileg nem veszi igénybe az ellátást.

Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődei ellátás igénybevételének szándékát legalább 2 munkanappal előre jelezni szíveskedjenek saját kisgyermeknevelőjüknél.

A veszélyhelyzet az enyhítések ellenére továbbra is fennáll, ezért a járványügyi szabályok betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos kisgyermekellátásnak, ezért fokozottan számítunk együttműködésükre az alábbi szabályok betartásával:

A gyermek első bölcsődei napjának reggelén az intézménybe érkezésekor le kell adni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben és az elmúlt két hétben nem történt fertőző megbetegedés a családban. A bölcsődébe tehát egészséges gyermekeket fogadunk továbbra is.

A nyilatkozathoz szükséges nyomtatvány innen letölthető: http://www.meseligetbolcsi.hu/wp-content/uploads/2020/05/SZÜLŐI-EGÉSZSÉGÜGYI-NYILATKOZAT.docx

Amennyiben betegség tünetei (orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei, vagy akár hőemelkedés) a bölcsődében lévő gyermeknél jelentkeznek, a bölcsőde a szülőt azonnal értesíti, aki köteles haladéktalanul intézkedni a gyermek hazaszállításáról. A gyermeket ismét bölcsődébe hozni csak gyógyultan, orvosi igazolással lehet.

A belépés, a bent tartózkodás, elvitel rendje

– A bölcsőde területén szájmaszk használata a szülők számára kötelező!
– A bölcsőde épületébe csak az öltözőig jöhetnek be a gyermeket hozó szülők!

– Kérjük a kihelyezett fertőtlenítős lábtörlő és kézfertőtlenítő használatát, szülő és gyermek esetében is! Ekkor testhőmérsékletet is mérünk.
– A gyermek egy kísérővel érkezzen, az öltözőben egyszerre csak egy gyermek és egy kísérő tartózkodhat..

Elvitel: a szülő bekopog a csoportszoba ablakán a terasz felől és jelzi kiért jött. Az öltözőben ekkor is csak egy gyermek és egy kísérő tartózkodhat.

Együttműködésüket köszönöm.

Vigh Eleonóra bölcsődevezető
Veresegyház, 2020. május 22.


Tájékoztatás a Meseliget Bölcsőde felvételi eljárásáról

A 2020/2021. gondozási évre történő jelentkezésüket 2020.04.15-ig tehetik meg. 

A felvételről és a bölcsődei ellátásról a 9/2006. (VI.21.) sz. Önkormányzati Rendelet és módosításai rendelkeznek. A rendelet megtalálható a város hivatalos honlapján.

Szeretném kiemelni, hogy idén jelentősen megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti érdeklődés.
A jelenleg beadott felvételi kérelmek száma már közel azonos a várhatóan óvodába kerülő (így a megüresedő férőhelyek) gyermekek számával. Ezt a pontosítást az óvodai beiratkozást követően, az óvodavezetővel történő egyeztetés után tudjuk megtenni.

A kérelmet benyújtó családok 2020. május végéig kapnak elektronikus úton értesítést a felvétel tényéről, illetve az elutasításról.
Az intézménybe történő felvételnél előnyben kell részesíteni a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján: 
– a városban bejelentett lakosok gyermekeit,
– férőhely kapacitástól függően a városi intézményben, üzemekben dolgozók gyermekeit,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban áll,
– akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel.

Területen kívüli gyermeket csak szabad férőhely kapacitásunk terhére tudunk felvenni.  

Tisztelettel:  

Vigh Eleonóra
intézményvezető
vigh.eleonora@veresegyhaz.hu
 

KIVONAT

Készült: Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének
2020. március 14-én megtartott rendkívüli üléséről
1/2020.(III.14.) Pm. határozat:
1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 6. § (4)
bekezdése, valamint a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-a alapján
Veresegyház Város Polgármestere 2020. március 16-tól az önkormányzati
fenntartású Meseliget Bölcsőde intézmény esetében további intézkedésig
rendkívüli szünetet rendel el.
2.) Jelen határozat meghozataláról az emberi erőforrások minisztere soron
kívüli tájékoztatást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Béla polgármester
kmf.

Pásztor Béla sk.
polgármester


Tájékoztatás a Meseliget Bölcsőde felvételi eljárásáról

A 2020/2021. gondozási évre történő jelentkezésüket 2020.04.15-ig tehetik meg. 

A felvételről és a bölcsődei ellátásról a 9/2006. (VI.21.) sz. Önkormányzati Rendelet és módosításai rendelkeznek. A rendelet megtalálható a város hivatalos honlapján.

Szeretném kiemelni, hogy idén jelentősen megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti érdeklődés.
A jelenleg beadott felvételi kérelmek száma már közel azonos a várhatóan óvodába kerülő (így a megüresedő férőhelyek) gyermekek számával. Ezt a pontosítást az óvodai beiratkozást követően, az óvodavezetővel történő egyeztetés után tudjuk megtenni.

A kérelmet benyújtó családok 2020. május végéig kapnak elektronikus úton értesítést a felvétel tényéről, illetve az elutasításról.
Az intézménybe történő felvételnél előnyben kell részesíteni a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján: 
– a városban bejelentett lakosok gyermekeit,
– férőhely kapacitástól függően a városi intézményben, üzemekben dolgozók gyermekeit,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban áll,
– akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel.

Területen kívüli gyermeket csak szabad férőhely kapacitásunk terhére tudunk felvenni.  

Tisztelettel:  

Vigh Eleonóra
intézményvezető
vigh.eleonora@veresegyhaz.hu