Aktuális hírek

A MESELIGET BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSE A RENDKÍVÜLI SZÜNET IDEJÉN

 

Felhívás!

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a Polgármester által elrendelt rendkívüli szünet idejére a gyermekek távolléte igazoltnak minősül.

Amennyiben gyermekük napközbeni, otthoni felügyelete nem oldható meg, (pl. a szülő tényleges munkába járása miatt) a szülő kérésére, különösen indokolt esetben bölcsődénk a fenntartóval történt egyeztetés után, minimum 5 fő jelentkezése esetén  biztosítja a gyermekfelügyeletet. Összevontan, nem saját csoportban, nem saját kisgyermeknevelővel tudjuk az ellátást biztosítani  reggel 7 órától délután 17 óráig.

A szolgáltatás csak egészséges igazolással vehető igénybe.

Jelentkezési igényüket elektronikus úton, legalább 1 héttel korábban szükséges jelezni a vigh.eleonora@veresegyhaz.hu e-mail címen.

Együttműködésüket köszönöm!

Veresegyház, 2020. április 9.

 

Vigh Eleonóra sk.

bölcsődevezető

 

KIVONAT

Készült: Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének
2020. március 14-én megtartott rendkívüli üléséről
1/2020.(III.14.) Pm. határozat:
1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 6. § (4)
bekezdése, valamint a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-a alapján
Veresegyház Város Polgármestere 2020. március 16-tól az önkormányzati
fenntartású Meseliget Bölcsőde intézmény esetében további intézkedésig
rendkívüli szünetet rendel el.
2.) Jelen határozat meghozataláról az emberi erőforrások minisztere soron
kívüli tájékoztatást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Béla polgármester
kmf.

Pásztor Béla sk.
polgármester

 


 

Tájékoztatás a Meseliget Bölcsőde felvételi eljárásáról

 

A 2020/2021. gondozási évre történő jelentkezésüket 2020.04.15-ig tehetik meg. 

A felvételről és a bölcsődei ellátásról a 9/2006. (VI.21.) sz. Önkormányzati Rendelet és módosításai rendelkeznek. A rendelet megtalálható a város hivatalos honlapján.

Szeretném kiemelni, hogy idén jelentősen megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti érdeklődés.
A jelenleg beadott felvételi kérelmek száma már közel azonos a várhatóan óvodába kerülő (így a megüresedő férőhelyek) gyermekek számával. Ezt a pontosítást az óvodai beiratkozást követően, az óvodavezetővel történő egyeztetés után tudjuk megtenni.

A kérelmet benyújtó családok 2020. május végéig kapnak elektronikus úton értesítést a felvétel tényéről, illetve az elutasításról.
Az intézménybe történő felvételnél előnyben kell részesíteni a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján: 
– a városban bejelentett lakosok gyermekeit,
– férőhely kapacitástól függően a városi intézményben, üzemekben dolgozók gyermekeit,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban áll,
– akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel.

Területen kívüli gyermeket csak szabad férőhely kapacitásunk terhére tudunk felvenni.  

Tisztelettel:  

        Vigh Eleonóra
       intézményvezető

       vigh.eleonora@veresegyhaz.hu